حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی مجدد پرستاران مشهد

روز پنجشنبه 7 فروردین ماه، برای سومین بار، جمعی از پرستاران بیمارستان‌های مختلف مشهد در اعتراض به عدم اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری پس از ۱۳ سال تصویب، دست به تجمع اعتراضی زدند.

به گفته معترضان، طی ۱۳ سال گذشته که قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به تصویب رسیده، اجرای این قانون همواره یکی از خواسته‌های آنان بوده است. پرستاران حاضر در این تجمع اعتراضی افزودند: «هربار برای پرداخت بیمه‌ها، کمبود بودجه را بهانه برای عدم اجرای این قانون می‌کنند؛ در حالی‌که مشخص نیست چرا بودجه به اندازه کافی برای پرداخت تعرفه‌های پزشکی وجود دارد، اما تعرفه‌های پرستاری که ارقام کمتری است، پرداخت نمی‌شود.» لازم به یادآوری است، طی روزهای اخیر تعدادی از پرستاران، به استخدام شرکتی پرستاران در قالب ۸۹ روزه که در پی شیوع ویروس کرونا زیادتر شده، اعتراض کردند.