حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی مجدد کارگران مجتمع روی مقابل فرمانداری بندرعباس

کارگران شرکت روی نسبت به عدم تعیین تکلیف مسائل شرکت و عدم پرداخت حقوق در روز چهارشنبه 1 آذرماه، مجددا مقابل فرمانداری بندرعباس تجمع کردند.

گفتنی است، قطع مزایا و بیکاری کارگران کارخانه روی بندرعباس بعد از ۶ ماه تعطیلی کارخانه، آنها را در شرایط بد معیشتی قرار داده است. کارگران بیکار شده طی ده روز گذشته ۳ بار دست به تجمع زده‌اند. آنها در وضعیت نامشخص شغلی با قراردادهای موقت یک‌ماهه به‌سر می‌برند.تنها خواسته تمامی 210 کارگر شرکت این بوده که تکلیف کارگران را مشخص کنند.