حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی مردم آبادان

روز سه‌شنبه دوم خرداد، در نخستین سالگرد فاجعه متروپل آبادان، شهروندان این شهر و خانواده قربانیان مقابل بقایای این ساختمان تجمع و عزاداری کردند. گزارش‌ها حکایت از حضور پررنگ نیروهای امنیتی برای جلوگیری از جمع شدن مردم در این منطقه داشت. اما با وجود مسدود بودن مسیرهای منتهی به خیابان امیری (امیرکبیر)، محل قرار گرفتن ساختمان متروپل و حضور پرشمار ماموران حکومتی اما گروهی از شهروندان، خانواده و نزدیکان جان‌باختگان حادثه متروپل، در نخستین سالگرد واقعه فروریختن آن، مقابل بقایای این ساختمان تجمع کردند.