حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی مردم گلشهر گلپایگان

مردم گلشهر گلپایگان روز سه شنبه ۲۷ اسفند ماه در اعتراض به ریختن زباله‌های آلوده بیمارستان گلپایگان و گوگد و خوانسار به زمین‌های کشاورزی و حاصل خیز گلشهر تجمع کرده و دست به اعتراض زدند.

به گفته مردم معترض، این منطقه، منطقه نگهداری دام بوده و چندین سال است که مردم دام‌های خود را به این محل برای چریدن می‌آورند بهترین محل حتی برای تفریحگاه بوده، اینجا بهترین محل برای جمع شدن حتی آهوها بوده، الان با اینکار تبدیل به بدترین محیط شده است.مردم گلشهر گلپایگان انتقال زباله‌های آلوده  به زمین های گلشهر را باعث بیماری مردم و نابود شدن زمین‌های این منطقه خوانده و اینکار مسئولان رژیم را خیانت به مردم این منطقه می‌دانند.