حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی مرغداران در کرمانشاه

روز سه شنبه 4 شهریور ماه، جمعی از مرغداران کرمانشاه، در مقابل سازمان جهاد کشاورزی این استان، دست به تجمع اعتراضی زدند.
مرغداران معترض کمبود نهاده‌هایی مثل ذرت و سویایی که با ارز دولتی وارد شده از یک سو و فشار ستاد تنظیم بازار برای عرضه مرغ زنده در مرغداری از سوی دیگر را ازجمله مشکلات خود عنوان و اعلام کردند که در صورت ادامه این وضعیت، صنعت مرغداری با بحران روبرو خواهد شد. لازم به یادآوری است، علی‌رغم این که مرغداران، بارها نسبت به این موضوع اعتراض کرده‌اند، اما تاکنون مشکل آنها حل نشده و کماکان با کمبود مواد برای خوراک مرغ‌هایشان مواجه و هیچ نهاد مسئولی پاسخگوی آنان نبوده است.