حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی مستأجرین غرفه های صنایع دستی هرمزگان

بنا به گزارشات منتشره روز سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه، شماری از مستأجرین غرفه‌‌های صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هرمزگان واقع در معبد هندوها، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند.

بر پایه این گزارش، چندی پیش اموال موجود در غرفه های این افراد به دلیل استاندارد و ایمنی نبودن محل کار، در آتش سوخت و با توجه به اینکه این محل بیمه نبوده، معترضان خواستار جبران خسارت وارده به خود هستند.