حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد

روز یکشنبه پانزدهم اسفند‌ماه، شماری از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد در استانهای تهران، کرج، اصفهان مقابل ساختمان این صندوق در این استانها تجمع کردند.
این بازنشستگان خواستار تحقق مطالبات معیشتی و حقوقی خود هستند . بازنشستگان و مستمری بگیران فولاد نسبت به سطح نازل حقوق و مستمری‌ها ،مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترض هستند و خواهان افزایش و همسان‌سازی کامل حقوق‌ها هستند. قابل ذکر است، بازنشستگان صندوق فولاد هر یکشنبه در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات‌شان دست به تجمع می‌زنند.