حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی معلمان حق التدریسی زرین شهر

روز سه شنبه اول مرداد ماه معلمان حق التدریسی زرین شهر در مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان تجمع کردند.

به گفته معترضان، باگذشت یکسال از تصویب استخدام این معلمان و نیاز شدید منطقه لنجان به معلم، هنوز خبری از تعیین تکلیف آنها توسط مسئولین نیست. آنها می گویند این چندمین بار است که با برپایی تجمع مقابل نهادهای مختلف رژیم خواستار تبدیل وضعیت خود مب شودند ولی تاکنون هیچ مقامی پاسخگوی آنها نبوده است. معترضان می گویند به دلیل بی توجهی مقامات به خواسته هایشان تا دریافت جواب روشنی به خواسته هایشان، دست از تجمع برنخواهند داشت.