حزب کمونیست ایران

تجمع  اعتراضی معلمان خارج از کشور

روز دوشنبه 7 بهمن ماه،جمعی از معلمانی که طی چند سال گذشته به خارج از کشور اعزام شده بودند و اکنون مأموریت آنها پایان یافته است،‌ برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت مطالباتشان مقابل وزارت آموزش و پرورش دست به تجمع زدند.

معلمان معترض که تعداد آنها به 350 نفر می رسد از  2 تا 10 هزار یورو از وزارت آموزش و پرورش طلب دارند و خواهان این هستند که این وجوه به طور یکجا به آنها پرداخت شود. شماری از آنها می گویند: از سال 95 به عنوان معلم اعزامی از ایران به کشورهای دیگر اعزام شده اند و در مدارس ایرانی مشغول به کار بودند. در این مدت حقوق آنها پرداخت نمی‌شد و مجبور بودند در کشوری غریب از جیب خود هزینه کنند.