حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی معلمان طرح مهرآفرین در تهران

روز شنبه ۲۹ مردادماه، جمعی از معلمان طرح «مهرآفرین» به دلیل وضعیت بد معیشتی، اجرای ناقص طرح رتبه‌بندی و عدم همسان‌سازی حقوق، مقابل وزارت آموزش و پرورش در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.
گزارش های فرهنگیان مهرآفرین حاکی از انست، این معلمان پس از ۱۰ سال کماکان پیمانی بوده و بدلایل نامعلوم اداری رتبه بندی معلمان شامل حال آنها نمی شود. همچنین گفته می شود، این معلمان حقوقشان را بنابر بخشنامه آموزش و پرورش از طریق اعتبارات دولتی دریافت می‌کردند و حتی چک پرداخت حقوقشان نیز بنابر اینکه بعدا مدعی نشوند، بنام آنها صادر نمی‌شده است. معلمان معترض خواهان اجرای طرح طبقه بندی و رسیدگی به مطالباتشان از حانب مسئولان آموزش و پرورش هستند.