حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی معلمان غیر انتفاعی در تهران

صبح روز شنبه 17 خرداد ماه جمعی از معلمان مدارس غیرانتفاعی تهران در اعتراض به تداوم بلاتکلیفی شغلی و معیشتی خود دست به تجمع زدند.

معلمان معترض می‌گویند: علیرغم اعتراضات و پیگیریهای متعدد، هنوز مسئولان به در خصوص تبدیل وضعیت آنها هیچ اقدامی انجام نداده اند. این معلمان که دستمزد آنها براساس حداقل حقوق ساعتی شورایعالی کار پرداخت می‌شود؛ در ارتباط با شرایط شغلی خود می‌گویند: بارها از طرق مختلف، مطالبات و خواسته‌های خود را با مقامات وزارت آموزش و پرورش در میان گذاشته اند اما تا امروز به هیچ به نتیجه‌ای نرسیده‌اند. این معلمان خواستار یکسان‌سازی شرایط شغلی خود با معلمان رسمی شاغل در مدارس دولتی هستند.