حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی معلمان مدارس غیرانتفاعی در استان مازندران

معلمان برخی از مدارس غیر انتفاعی در استان مازندران روز شنبه 6 اردیبهشت ماه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود  دست به تجمع زدند.

به گفته یکی از معترضان، علیرغم گذشت بیش از یک ماه از سال نو تاکنون معلمان شهرهای مختلف از جمله  ساری و نکا، نتوانسته ‌اند حقوق اسفند ماه سال گذشته و فروردین ماه امسال  خود را دریافت کنند”. وی افزود: “در این شرایط شیوع کرونا و با وجود اینکه برخی از معلمان آموزش مجازی داشتند اما آنها دستمزدی دریافت نکرده اند”.