حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی معلمان مدارس غیر انتفاعی در تهران

روز یکشنبه ۱ تیر ماه،جمعی از معلمان مدارس غیر انتفاعی از نقاط مختلف کشور در اعتراض به وضعیت استخدامی، بیمه‌های ناقص و درآمد پایین در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کردند.

این تجمع‌کنندگان که خواستار لغو اجرای قانون جذب  آموزشیاران و آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی مصوب مجلس شورای اسلامی هستند، می‌گویند: مجلس دهم قانونی برای جذب استخدام آموزشیاران و آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی تصویب کرده که به موجب آن آموزشیاران و آموزش‌دهندگان باید از طریق آزمون تبدیل وضعیت بشوند، این درحالی‌ست که از سال گذشته از آنها خواسته شده برای ادامه همکاری در آزمون دانشگاه فرهنگیان شرکت کنند و در صورت عدم قبولی باید به همکاری خود با آموزش و پرورش خاتمه دهند.