حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی معلولان در شهرهای مختلف

شماری از افراد دارای معلولیت در ادامه اعتراض‌هایشان به پایبند نبودن دولت به قوانین مرتبط با آنها،روز یکشنبه ۲۱ خرداد ماه در شهرهای تهران، کرمان، اردبیل، بروجرد، مرکزی، قم و چند شهر دیگر مقابل ساختمان مجلس و اداره بهزیستی رژیم تجمع کردند.

معلولان شعارهایی اعتراضی مبنی بر بی توجهی شورای شهر و شهرداری به مطالبات قانونیشان سر دادند.مدیر کمپین معلولان دلیل این تجمع اعتراضی را،مناسب نبودن فضای شهری، عدم توزیع ون مناسب سازی شده برای حمل و نقل افراد دارای معلولیت، عدم ارائه خدمات کافی و بی توجهی شهرداری به قوانین مربوط به افراد دارای معلولیت اعلام کرد.لازم به ذکر است که هیچ یک از نمایندگان مردم در شورای شهرداری و هیچ یک از مدیران شهرداری حاضر به حضور در جلسات و گفتگو با آنان نشدند.