حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی معلولان در مقابل مجلس شورای اسلامی

شماری از افراد دارای معلولیت در ادامه اعتراض‌هایشان به پایبند نبودن دولت به قوانین مرتبط با آنها،روز یکشنبه ۷ خرداد ماه مقابل ساختمان مجلس رژیم تجمع کردند.

معلولان شعارهایی اعتراضی مبنی بر بی توجهی شورای شهر و شهرداری به مطالبات قانونیشان سر دادند.مدیر کمپین معلولان دلیل این تجمع اعتراضی را،مناسب نبودن فضای شهری، عدم توزیع ون مناسب سازی شده برای حمل و نقل افراد دارای معلولیت، عدم ارائه خدمات کافی و بی توجهی شهرداری به قوانین مربوط به افراد دارای معلولیت اعلام کرد.لازم به ذکر است که هیچ یک از نمایندگان مردم در شورای شهرداری و هیچ یک از مدیران شهرداری حاضر به حضور در جلسات و گفتگو با آنان نشدند.