حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی معلولان مقابل شورای شهر و شهرداری تهران

جمعی از معلولان،روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه،در اعتراض نسبت به شرایط نامناسب معیشتی و عدم توجه مسئولان به مشکلاتشان در مقابل ساختمان شورای شهر و شهرداری در تهران تجمع کردند.

معلولان شعارهایی اعتراضی مبنی بر بی توجهی شورای شهر و شهرداری به مطالبات قانونی معلولان سر دادند.مدیر کمپین معلولان دلیل این تجمع اعتراضی را،مناسب نبودن فضای شهری، عدم توزیع ون مناسب سازی شده برای حمل و نقل افراد دارای معلولیت، عدم ارائه خدمات کافی و بی توجهی شهرداری به قوانین مربوط به افراد دارای معلولیت اعلام کرد.لازم به ذکر است که هیچ یک از نمایندگان مردم در شورای شهرداری و هیچ یک از مدیران شهرداری حاضر به حضور در جلسات و گفتگو با آنان نشدند.