حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی مینی‌بوس‌داران کاشان

روز یکشنبه ۷ آبان ۱۴۰۲تعدادی از مینی بوس داران کاشان بعلت کمبود سهمیه گازوئیل در مقابل فرمانداری کاشان تجمع کردند.

طبق گزارشات منتشر شده، شماری از رانندگان مینی بوس کاشان صبح امروز با حضور در مقابل فرمانداری شهرستان کاشان به کاهش سهمیه گازوییل اعتراض کردند. در بنری که روی یکی از مینی‌بوس‌ها نصب شده نوشته است: “ما رانندگان مینی‌بوس کاشان و حومه بعلت کم کردن سهمیه گازوئیل فقط تا ۱۲ این ماه قادر به ارائه خدمات هستیم”