حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی نیروهای آتش‌نشانی تهران

روز چهارشنبه ۲۹ دیماه، نیروهای آتش‌نشانی تهران در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات‌شان مقابل ساختمان شهرداری تهران دست به تجمع زدند.

کارکنان آتش‌نشانی نسبت به پرداخت ناقص و با تاخیر حقوق و بیمه خود معترض هستند و در عین حال از دریافت برخی از مزایای مزدی مانند اضافه‌کاری، تعطیل‌کاری و شب‌کاری‌ها محروم هستند. آتش‌نشانان همچنین در خصوص بی‌توجهی مسئولان  و مدیران شهری و عدم پرداخت مطالبات آنها و در نظر نگرفتن قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و یکسان‌سازی حقوق اعتراض دارند.