حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی نیروهای راهداری در اعتراض به عدم پرداخت معوقات

شماری از نیروهای راهداری استان چهارمحال و بختیاری، روز دوشنبه ۱۶ اسفند ماه، در مقابل ساختمان استانداری در شهرکرد تجمع اعتراضی برگزار کردند.

پرسنل معترض نسبت به عدم پرداخت به موقع حقوق و مزایا اعتراض کرده و خواستار رسیدگی مسئولان به مشکلات شغلی و معیشتی خود شدند.