حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی نیروهای سرایدار و کارمندان خدماتی مدارس

شماری از نیروهای سرایدار و کارمندان خدماتی مدارس از شهرهای اهواز، شهرکرد، کیار، اردل و بروجن، روز پنجشنبه ۱۸ آذر ماه، در مقابل اداره کل آموزش و پرورش در مراکز استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری تجمع اعتراضی برگزار کردند.

معترضان نسبت به دریافت حقوق و مزایا در سطح پایین و وجود تبعیض و بی‌عدالتی در پرداخت‌ها اعتراض دارند. آنها با نصب پلاکارد و در دست داشتن نوشته‌هایی به وضعیت شغلی و معیشتی خود معترض بوده و خواستار پاسخگویی مسئولان به مطالبات خود شدند.