حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی همزمان کارگران بازنشسته

روز یکشنبه 23 آذر، کارگران بازنشسته شهرهای مختلف کشور از جمله “، تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، ایلام، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، لرستان، گیلان،مرکزی و یزد در اعتراض به نحوه اجرا و اصلاح همسان‌سازی وسطح نازل مستمری ها بطور همزمان دست به تجمع زدند.

معترضان نسبت به عدم تطابق حداقل مستمری با ماده 96 قانون تامین اجتماعی، اجرای متناسب‌سازی به شکل ناهماهنگ با صندوق‌های کشوری و لشکری، بی‌توجهی دولت به پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی، تطابق نداشتن مبالغ متناسب‌سازی و نحوه محاسبه مستمری میان بازنشستگان همکار تامین اجتماعی و غیرهمکار، اجرا نشدن متناسب‌سازی برای بازنشستگان سال 99، عدم مشارکت برابر ذی نفعان در ساختار مدیریتی تامین اجتماعی، محقق نشدن واگذاری سهام شستا به بازنشستگان، پرداخت مزایای دوران اشتغال به بازنشستگان مناطق جنگی و عملیاتی، نبود سطح بندی در خدمات درمانی و باز شدن پای بیمه تکمیلی به درمان تامین اجتماعی و افزایش نیافتن مستمری در چند نوبت از سال اعتراض کردند.