حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی والدین دانش آموزان سمپاد

روز شنبه 29 مهرماه جمعی از والدین دانش آموزان سمپاد در اعتراض به رأی دیوان عدالت اداری در مقابل اداره کل آموزش ‌و پرورش یزد اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

جمعی از دانش آموزان دوره متوسطه اول استعدادهای درخشان (سمپاد) رمضانخانی یزد به همراه والدین خود با حضور در مقابل استانداری یزد،خواهان رسیدگی به مشکلات این واحد آموزشی شدند.در این مطالبه گری که بیش از 200 نفر از دانش آموزان سمپاد و والدین آنان حضور داشتند،مهمترین مشکل این مدرسه،کمبود فضاهای آموزشی،فرهنگی،پرورشی و ورزشی عنوان شد.تعدادی از دانش آموزان و والدین آنان بیان کردند که از 186 دانش آموز این مدرسه فقط نیمی از آنها امکان استفاده از فضاهای فرهنگی و آموزشی مدرسه را دارند.