حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی وبازداشت شماری ازکارگران  ارکان ثالث

امروز چهارشنبه ۳ آبان  تعدادی از پرسنل ارکان ثالث سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در  اعتراض به حذف سهمیه پروازی پرسنل تجمع اعتراضی برگزار کردند.

طبق گزارشات منتشر شده، شماری از کارگران معترض در این تجمع اعتراضی بازداشت شده اند که تا این لحظه از هویت آنها اطلاعی در دست نیست.گفتنی است، “تبدیل وضعیت و بازنگری در قرارداد، همسان‌سازی حقوق، پرداخت آیتم‌های حقوقی مربوط به بدی آب و هوا، سختی کار، محرومیت از تسهیلات، دوری از خانواده و کار کردن و اسکان در منطقه آلوده، طرح اسکان، فوق‌العاده پارس جنوبی و حق جذب از خواسته‌های کارگران است.” آنها خواستار توجه بیشتر به وضعیت معیشتی خود و برابری در پرداخت‌ها هستند.دولت با حذف استخدام رسمی و به کارگیری کارگران به صورت روزمزد یا قراردادی، عملا بسیاری از حقوق کارگران و کارکنان بخش‌های نفت یا پتروشیمی را حذف کرده است. با این وضعیت نیز  به دلیل وخیم بودن وضع اقتصادی و نگرانی از دست دادن همین درآمد کم و تورم و گرانی و بیکاری، تنها کارکنانی دست به اعتراض می زنند که دیگر کارد به استخوان‌شان رسیده باشد که آنها نیز با برخورد نیروهای امنیتی و بازداشت و زندان روبرو می‌شوند.