حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی پاکیاران سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد

جمعی از پاکیاراین سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد روز سه شنبه 3 دیماه در اعتراض به اخراج خود و همکارانشان مقابل پاکیاران سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد دست به تجمع زدند.

به گفته معترضان که تعداد آنها 45 نفر می باشد و دارای 9 تا 14 سال سابقه کاری می باشند، تابستان سال جاری، طرح پاکیاران از سوی شورای شهر لغو شده و به مدیریت سازمان پسماند دستور داده شده که نیروها در قسمت فرهنگی شهرداری سازماندهی شوند، اما در این مدت مدیر عامل سازمان نه تنها اقدامی انجام نداده بلکه در طول مدت تابستان هیچ اطلاع رسانی به مربیان انجام نداده و پس از مراجعه پاکیاران به آنها گفته شد قرارداد شان تمام شده و به همین بهانه از کار اخراج شده اند.