حزب کمونیست ایران

تجمع  اعتراضی پذیرفته ‌شدگان آزمون سردفتری سال 97

 

روز شنبه 26 مرداد ماه، بیش از 220 نفر از پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری سال 97  برای اعتراض به ابطال آزمون از طرف دیوان عدالت اداری مقابل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تجمع کردند.

برپایه گزارش منتشره، اعتراض تجمع کنندگان به این دلیل است که یکی از شعب دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت مبنی بر توقف فرایند مصاحبه و جذب پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری 97 موافقت کرده است. در این رأی آمده که این قرار در پی شکایت برخی معترضان به نتیجه آزمون سردفتری اسناد رسمی روز 15مرداد 1398 و با عنایت به گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره این آزمون صادر شده است.