حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی پرستاران دانشگاه علوم پزشکی اهواز

جمعی از پرستاران دانشگاه علوم پزشکی اهواز،روز پنجشنبه ۷ اردیبهشت ماه،با برگزاری تجمع اعتراضی،خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

پرستاران اهواز خواسته‌ی مهم خود را «اجرای صحیح تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری» و «رفع تبعیض در نظام درمانی» عنوان می‌کنند و می‌گویند: وعده‌های تاکنونی مسئولان برای بهبود معیشت پرستاران همگی تو خالی بوده است.گفتنی است که معترضان در مقابل ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اهواز،چند آخوند را به هلاکت رساندند.