حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی پرستاران در تهران

جمعی از پرستاران بیمارستانهای مختلف تهران صبح روز دوشنبه 26 آبانماه در اعتراض به عدم اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری مقابل وزارت بهداشت و درمان اقدام به برگزاری تجمع کردند.

پرستاران که بار دیگر خواستار اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری شده عنوان کرده‌اند “آیا پس از گذشت ۱۳ سال از تصویب این قانون، وقت اجرایی آن نرسیده است؟” این پرستاران سال‌ها است که به دنبال اجرای قانون تعرفه‌گذاری هستند، می گویند اکنون که شرایط سخت‌تر شده و خطرات بیشتری آنها را تهدید می‌کند، لازم است که مسئولان به خواسته هایشان توجه کنند و هرچه سریعتر قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را اجرایی نمایند.