حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی پرستاران در چند شهر مختلف

پرستاران و کادر درمان در شهرهای سنندج، گیلان و فارس روز چهارشنبه 1 آذر ماه 1402، در اعتراض به شرایط پرداختی در تعرفه گذاری و معوقات ۱۶ ماهه تجمع کردند.

طبق گزارشات منتشر شده،پرستاران در شهرهای سنندج، گیلان و فارس تجمع اعتراضی برپا کردند و نسبت به تعرفه‌گذاری‌ها در حقوق پرداختی و سطح پایین حقوق خود اعتراض کردند، و خواهان رسیدگی به معضلات صنفی و معیشتی این قشر شدند. گفتنی است، آنها همچنین  نسبت به افزایش ساعات کار و اعمال اضافه کاری اجباری و پرداخت نشدن مزایا اعتراض کردند