حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی پرستاران قراردادی در گیلان

روز چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه،تعدادی از پرستاران قراردادی در گیلان به نمایندگی از همکاران خود در تهران نسبت به قراردادهای ۸۹ روزه و عدم پرداخت دستمزد تجمع اعتراضی برپا کردند.

بنا به گزارش منتشره،این پرستاران در ایام شیوع کرونا با فراخوان نیاز به نیروی شرکتی از سوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان مشغول به کار شدند و به آنها قرارداد ۸۹ روزه داده شد.این پرستاران از ابتدای اسفند ماه که در کنار دیگر نیروهای پرستاری برای مقابله با کرونا در بیمارستان‌های گیلان اشتغال داشتند، دستمزدی دریافت نکرده‌اند.