حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی پرستاران مشهدی

روز چهارشنبه 11 تیرماه،جمعی از پرستاران مشهد نسبت به مشکلات شغلی خود در مقابل دادگستری این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند.

بنا به گزارش منتشره،معترضان با در دست داشتن پلاکارد و سردادن شعار نسبت به مشکلات شغلی خود دست به اعتراض زده اند که در ادامه این تجمع با یورش نیروی سرکوبگر انتظامی مواجه و به درگیری کشیده شد.گزارشات حاکی است که شماری از پرستاران مورد ضرب و شتم و دستکم 10 نفر از آنها بازداشت شدند.