حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی پرستاران و کادر بهداشت و درمان در سراسر کشور

روز شنبه نهم بهمن‌ماه، پرستاران و کادر بهداشت و درمان، در اعتراض به قراردادهای ۸۹ روزه و شرایط نامناسب شغلی در مقابل ساختمان های دانشگاه علوم پزشکی و استانداری های شهر خود دست به تجمع زدند.
پرستاران و پرسنل کادر درمان خواستار تبدیل وضعیت شغلی خود می‌باشند و خواهان پاسخگویی مسئولین و رسیدگی به مطالباتشان هستند. گفتنی است تجمعات پرستاران معترض در شهرهای مشهد، اصفهان، تهران، شیراز، ایلام، اسدآباد و چندین شهر دیگر برگزار شد.