حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی پرستاران گیلانی

جمعی از نمایندگان پرستاران گیلانی در اعتراض به آنچه محقق نشدن وعده‌های مسئولان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در وضعیت استخدامی خود عنوان می‌کنند، در مقابل ساختمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان تجمع اعتراضی برپا کردند.

بنا به گزارش منتشره،از قرار معلوم این پرستاران در ایام شیوع کرونا با فراخوان دانشگلاه علوم پزشکی گیلان به عنوان نیروی شرکتی مشغول به کار شدند اما با آنها قرارداد ۸۹ روزه بسته شده است.سرپرست مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این خصوص می گوید،وزارت بهداشت اسفند ماه سال گذشته فراخوانی را برای شرکتی شدن پرستاران گیلانی در بحران کرونا داده بود. جدا از آنکه به آن عمل نکرده، امروز اصرار به امضای قرارداد ۸۹ روزه با پرستاران دارد.