حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی پرستاران

به دنبال اجرائی نشدن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، صبح روز شنبه شماری از پرستاران بیمارستانهای مختلف تهران مقابل مجلس رژیم تجمع کردند.

به گفته یکی از حاضرین در تجمع، درحالیکه قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری حدود ۱۳ سال مَسکوت مانده است، نامه‌ای مبنی بر افزایش ۸ درصدی تعرفه خدمات پزشکی در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شده است. وی همچنین می افزاید اینطور به نظر می‌رسد، سازمان برنامه و بودجه، مجوز افزایش هشت درصدی برخی تعرفه‌های پزشکی را در ماه جاری صادر کرده است. این درحالی است که قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری که در ۱۴ سال پیش تصویب شده تاکنون اجرایی نشده است.