حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی پرسنل دانشگاه آزاد تهران و دانشگاه علمی کاربردی

روز شنبه 23 آذرماه، جمعی از پرسنل دانشگاه آزاد  و دانشگاه علمی کاربردی تهران به طور جداگانه در اعتراض به عدم تحقق خواسته هایشان دست به تجمع زدند.

برپایه گزارش منتشره، پرسنل دانشگاه آزاد  تهران با برایی تجمع در محوطه این دانشگاه و سردادن شعارهای اعتراضی نسبت به کسر يک ميليون تومان از حقوق‌شان اعتراض کردند. تجمع‌کنندگان در این خصوص میگویند تا برگرداندن حقوق شان که بدون اطلاع آنها کاهش یافته است، دست از تجمع و اعتراض برنخواهند داشت.همچنین در همین روز شماری از پرسنل دانشگاه جامع علمی کاربردی و موسسه آموزش عالی شهرداری تهران که بین ۶ تا ۱۵سال سوابق شغلی  دارند در اعتراض به عدم دریافت  مطالبات معوقه  خود دست  به  تجمع زده اند.