حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی پرسنل شرکتی وزارت بهداشت

روز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه، جمعی از پرسنل کادر درمان شرکتی وزارت بهداشت در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات خود در مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند.

بنا به اعلام معترضان،با توجه به شیوع ویروس کرونا کادر درمانی خواستار مجهز کردن هر چه سریع تر بیمارستان ها، اورژانس ۱۱۵ و کادر درمانی در سرتاسر کشور هستند.آنها در این تجمع همچنین خواستار پرداخت معوقات، حقوق، سنوات، کارانه و اضافه کار خود شدند.