حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی پرسنل عوارضی قزوین

کارگران بیکار شده گیت‌های اخذ عوارض آزادراه قزوین روز شنبه 22 آذرماه  ماه در اعتراض به وضعیت استخدام خود در مقابل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور تجمع کردند

یکی از معترضان می گوید «اخیرا پیامکی به ۵۱ نفر دیگر از کارکنان عوارضی‌های قزوین ارسال شده و از آنها خواسته اند که خود را به بیمه بیکاری معرفی کنند، در صورتی که سال گذشته به آنها وعده استخدام داده بودند. بر همین اساس،‌ کارکنان اخراجی عوارضی قزوین بعنوان اعتراض، در مقابل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، تجمع اعتراضی برپا کردند.