حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کاردر درمانی استان یزد

جمعی از پرستاران و کارکنان شرکتی حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد روز یکشنبه 14 دیماه در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت استخدامی و تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا، در مقابل ساختمان استانداری یزد تجمع کردند.

معترضین اظهار کردند: “چرا حقوق یک نیروی شرکتی بعد از هشت سال سابقه کار سخت باید کف پرداختی قانون کار باشد.” آنها با اشاره به گرانی‌های مختلف و متعدد، پرداخت غیر مستمر حقوق و مزایا را از دیگر مشکلات خود دانسته و افزودند: “مسئولان باید هرچه سریعتر نسبت به ساماندهی اوضاع نیروهای شرکتی بهداشت در استان یزد اقدام کنند.” همچنین  کارکنان معترض حوزه بهداشت علوم پزشکی یزد نیز اصلاح دستورالعمل استخدامی این نهاد را خواستار شدند و تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی با بیش از ۱۰ سال سابقه کار را از دیگر مطالبات خود دانستند. برگزاری آزمون درون دانشگاهی برای تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی از دیگر مطالبات معترضین علوم پزشکی در استان یزد است.