حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارنامه سبزها

روز سە شنبە ۳ اسفند ماه، جمعی از قبول‌شدگان کارنامه‌سبز آزمون استخدامی آموزش و‌ پرورش در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان مجدداً دست به تجمع زدند.

اعتراض کارنامه سبزها به نادیده گرفتن حق‌شان مبنی بر استخدام در آموزش و پرورش صورت گرفته است. قابل ذکر است، کارنامە سبزها گروهی هستند که در آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور شرکت کردند و در مرحله سه برابر ظرفیت پذیرش، نمره قبولی گرفتند، اما بعد از مرحله مصاحبه، پذیرفته نشدند.