حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارکنان آب و فاضلاب بهبهان

روز شنبه ۲۷ فروردین کارکنان بخش‌های مختلف اداره آب و فاضلاب بهبهان در اعتراض به عدم دریافت حقوق بهمن و اسفند ۱۴۰۰ و همچنین عیدی دست به تجمع زدند.

به گفته معترضان، رئیس اداره روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب بهبهان در جواب تجمع کارگران اعلام کرده “بودجه ای که از ابتدای امسال تا کنون برای خوزستان اختصاص یافته در برابر هزینه های شرکت بسیار ناچیز است و جوابگوی پروژه ها، پرداخت حقوق و سایر مخارج نیست.” کارگران نیز می گویند، تا زمانی که قول و تاریخ مشخصی برای پرداخت حقوق اعلام شود، تعطیلی کار و تجمع خواهد یافت.