حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارکنان اخراجی عوارضی های قزوین

کارکنان اخراجی عوارضی‌های استان قزوین روز دوشنبه 22 اردیبهشت ماه با رفتن به تهران و برپایی تجمع مقابل وزارتخانه راه و شهرسازی نسبت به عدم توجه مقامات به خواسته هایشان، اعتراض کردند.

این کارکنان که پیشتر نیز مقابل نهادهای مختلف رژیم دست به تجمع زده بودند در این خصوص می گویند، فروردین سال جاری پیامکی به ۵۱ نفر از کارکنان عوارضی‌های قزوین ارسال شده و از آنها خواسته اند که خود را به بیمه بیکاری معرفی کنند، در صورتی که سال گذشته به آنها وعده داده شده بود که جذب سازمان راهداری می‌شوند.