حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارکنان اخراجی عوارضی های قزوین

روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین ماه  کارکنان اخراجی عوارضی‌های استان قزوین مقابل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور تجمع اعتراضی برپا کردند.

بنا به گزارش منتشره در طی چند روز گذشته پیامکی به ۵۱ نفر از کارکنان عوارضی‌های قزوین ارسال شده و از آنها خواسته اند که خود را به بیمه بیکاری معرفی کنند، در صورتی که سال گذشته به آنها وعده داده شده بود که جذب سازمان راهداری شوند.