حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارکنان ارکان ثالث در پالایشگاه آبادان

روز شنبه 22 مهرماه جمعی از کارگران ارکان ثالث در پالایشگاه آبادان در ادامه اعتراض خود درآبادان جمع شدند و خواستهای اعتراضی خود را اعلام کردند.

براساس گزارشات منتشرشده در این تجمع اعتراضی بنرهایی در رابطه با خواسته‌های مختلف از جمله حذف کامل پیمانکاران بدست گرفته شده بود.گفتنی است که  یک گفتمان در میان حکومت این بود که پیمانکاران حذف شوند و به جای آنها قرارگاه خاتم الانبیاء وارد مراکز نفتی شود و همانموقع کارکنان در نفت اعلام داشتند که آنها زیر بار کار برده‌واری تحت مسئولیت هیچکدام از این دو باند مافیایی نمی‌روند و قراردادها باید مستقیم با نفت بسته شوند.