حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارکنان استانداری ایلام‌

اعضای تعاونی مسکن کارکنان استانداری ایلام، روز جمعه 16 تیرماه با تجمع مقابل ساختمان این نهاد نسبت به وعده‌های پوشالی مسئولان و انتظار چندین ساله جهت دریافت واحدهای مسکونی اعتراض کردند.

کارکنان استانداری با حمل پلاکاردهایی، خواهان تعیین تکلیف اراضی فاز ۲ شرکت تعاونی مسکن این اداره و رسیدگی به مطالبات اعضا شدند.گفته می شود کارکنان این اداره سالهاست با وعده دریافت مسکن از سوی مسئولان رژیم، منتظر ایجاد سرپناهی برای خود بوده اند و در همین راستا از جانب این نهاد حکومتی پولی از آنها دریافت شده است.این درحالی است که فاز دوم تعاونی مسکن کارکنان استانداری ایلام از سال ۹۰ با خرید یک قطعه زمین از استانداری ایلام تشکیل و بعد از گذشت ۱۲ سال، اداره کل راه و شهرسازی استان مدعی است که این قطعه زمین متعلق به آن دستگاه بوده و از صدور مجوزهای لازم جهت ساخت و احداث مسکن برای اعضا جلوگيري می نماید.