حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارکنان دادگستری شهرستان سقز

به گزارش دریافتی صبح روز یکشنبه ۱۹ دیماه  جمعی از کارکنان دادگستری شهرستان سقز در اعتراض به سطح نازل دستمزدهای خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.
برپایه این گزارش در جریان این تجمع دو نفر از معترضان  طی سخنرانی هایی  به وضعیت نامناسب معیشتی، حقوق‌های پایین و عدم رسیدگی به مطالباتشان توسط مقامات رژیم اعتراض کردند.  گفتنی روز شنبه ۱۸ دیماه نیز کارکنان دادگسترهای شهرهای مختلف کشور دست از کار کشیده و در شهرهای محل سکونت خود دست به تجمع زده بودند.