حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارکنان دانشگاه آزاد پرند

روز دوشنبه 31 تیر ماه شماری از کارکنان دانشگاه آزاد پرند در اعتراض به عدم  پرداخت چند ماه حقوق معوقه خود مقابل دفتر ریاست این دانشگاه تجمع کردند.

گفته می شود در جریان این تجمع رئیس دانشگاه در میان تجمع کنندکان حاضر شود و وعده داد طی چند روز آینده کلیه مطالبات آنها را پرداخت خواهد کرد.  معترضان نیز در جواب رئیس دانشگاه اعلام کردند اگر طی مدت مقرر مطالبات آنها پرداخت نشود علاوه بر تجمع دست به اعتصاب نیز خواهند زد.