حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارکنان دفاتر سهام عدالت در تهران

شماری از کارکنان دفاتر سهام عدالت،روز ‌‌یکشنبه ۲۱اردیبهشت ماه، در مقابل ساختمان وزارت اقتصاد و دارایی تجمع اعتراضی برپا کردند.

به گفته کارکنان معترض، مطالبات مزدی، بیمه وسنوات کارکنان ۳۵۳ دفتر شرکت‌های تعاونی سهام عدالت در سراسر کشور پس از ۱۴سال فعالیت از سال ۹۷ به تاخیر افتاده است و کارکنان به حال خود رها شده و همچنان بلاتکلیفند.