حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارکنان رسمی شرکت نفت فلات قاره

روز دوشنبه ٢٤ مهرماه، جمعی از کارکنان عملیاتی شرکت نفت فلات قاره شاغل در سکوی عملیاتی فروزان نسبت به محدودیت‌های اعمال شده و نحوه افزایش حقوق تجمع اعتراضی بر پا کردند.

طبق گزارشات منتشر شده،کارگران خواستار “حذف محدودیت سقف حقوقبرای کارکنان عملیاتی نفت”حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی” و “عودت کسورات مازاد مالیات” شدند،تجمعات اعتراضی اخیر کارکنان رسمی صنعت نفت در ادامه تجمعاتی است که پیش‌تر کارگران پیمانی صنعت نفت و گاز برای پیگیری مطالبات و خواسته‌های خود تجمع اعتراضی برگزار می‌کردند.اعتراض کارکنان رسمی به عدم اجرای ماده ١٠ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است. گفتنی است، تجمع‌کنندگان خواستار حذف کامل سقف‌ حقوق و پرداخت دستمزد برطبق قوانین استخدامی شدند.