حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارکنان سازمان حفاظت محیط ‌زیست

شماری از کارکنان سازمان حفاظت محیط ‌زیست، روز سه‌‌شنبه ۲۸ دی ماه، در اعتراض به مشکلات معیشتی در مقابل ساختمان مجلس رژیم، تجمع برگزار کردند.

تجمع‌کنندگان نسبت به سطح پایین حقوق و مزایای دریافتی اعتراض دارند و خواستار رسیدگی مسئولان رژیم به معضلات معیشتی و تحقق مطالبات خود شدند.