حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارکنان شرکتی مخابرات استان فارس

روز شنبه 24 خردادماه،کارکنان شرکتی مخابرات استان فارس مقابل اداره مخابرات این استان تجمع اعتراضی برپا کردند.

بنا به گفته معترضان،اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل براساس قانون و همچنین بازگشت به کار همکاران شورایی آنها که پس از پیگیری برای اجرای طرح طبقه‌بندی از کار بیکار شده‌اند،از خواسته های معترضان در این تجمع بوده است.آنها افزودند:این عادلانه نیست که دو نفر زیر یک سقف بنشینند و یک کار را انجام بدهند اما حقوق آنها به دلیل رسمی و شرکتی بودن فرق داشته باشد.گفتنی است با اجرای طرح طبقه‌بندی، دستمزد کارکنان شرکتی افزایش می‌یابد و از تبعیض میان آنها و رسمی‌ها کاسته می‌شود.