حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان

روز شنبه ۳۱ خردادماه،تعدادی از کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان در مقابل ساختمان استانداری این استان تجمع اعتراضی برپا کردند.

بنا به گزارش منتشره، بیش از ۶۳۰ نفر از کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان حدود پنج ماه حقوق خود را دریافت نکرده‌اند. کارکنان رسمی و پیمانی شرکت نیز بیش از ۳ ماه حقوق نگرفته و تفاوت چندانی با کارکنان دیگر ندارند.گفتنی است که ۲۴ ماه بیمه و ۴ سال سنوات کارکنان این شرکت نیز پرداخت نشده است.